Menu
Obec Obid

Obec Obid

Sprístupnenie informácií

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov možno podať:

  1. poštou na adresu: Obecný úrad Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04, Obid
  2. písomne do podateľne OÚ počas úradných hodín
  3. ústne do zápisnice počas úradných hodín

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať:

  1. ktorej povinnej osobe je určená
  2. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo
  3. popis predmetu žiadosti (ktorých informácií sa žiadosť týka)
  4. akým spôsobom žiadateľ navrhuje informáciu poskytnúť

Žiadosť o sprístupnenie informácií zodpovedná osoba vybaví do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty a dôvod predĺženia lehoty oznámi žiadateľovi. Ak obec nevyhovie žiadosti, vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce v lehote do 15 dní.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľov. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 15.7.2024, 19:14:26

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
oblačno 35 °C 21 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 35/20 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 33/19 °C

Partneri

BGA

nsk

kultminor

otvorená samospráva

Ister - Granum EGTC

Korona info

korona