Obec Obid - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Obec Obid
Kráľa Štefana 57
943 04 Obid

Tel.: +421 36 758 2187

Tel.:  +421 915 249 484
IČO: 36105058
DIČ: 2021506619
Bankové spojenie: IBAN: SK12 5600 0000 0038 5922 8001

Starosta obce

Ing. Monika Vajda
+421 918 752 908
starosta@obid.sk

Sekretariát starostu

Ing. Bernadett Izrael
+421 36 758 2187 
ekonom@obid.sk

Stránkové dni

  • Pondelok:  8:00-12:00    12:30-15:30
  • Utorok:       nestránkový deň
  • Streda:       8:00-12:00    12:30-17:00
  • Štvrtok:      nestránkový deň
  • Piatok:        8:00-12:00    12:30-14:00   

Zástupca starostu

Tomáš Páldi
Tel: +421 905 886 858
E-mail: tompald@gmail.com

Referáty

Referát organizácie vnútornej správy, rozvoja, životného prostredia a sociálnych vecí, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín
Ing. Margaréta Szabóová
Tel: +421 36 758 2193
admin@obid.sk

Referát financií a správy majetku
Ing. Bernadett Izrael
Tel: +421 36 758 2187
Email: ekonom@obid.sk

Referát daní a poplatkov
Iveta Kašperová
Tel: +421 36 753 3010
Email: dane@obid.sk 

Referát personalistiky a školskej jedálne
Mgr. Dominika Diósi

+421 36 753 3010
+421 36 758 2193
mzdy@obid.sk