Obec Obid

Obec Obid

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov na listinách  

 

Potrebné doklady a dokumenty:

 1. fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, príp. cestovným dokladom,  povolením na pobyt pre cudzinca 
 2. listina, na ktorej má byť podpis osvedčený

Správny poplatok

 1. osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise  za každý podpis 2,- €
 2. správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 3. oslobodenie od poplatku v zmysle zákona  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Súvisiace predpisy

 1. zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 2. zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení 

Lehota:    na počkanie

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady a dokumenty:

 1. občiansky preukaz, príp. cestovný doklad alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
 2. originál listiny a jej fotokópia 

 

Správny poplatok

 1. osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 2,- € a v cudzom jazyku /českom jazyku/ 3,- €
 2. správny poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych  poplatkoch v platnom znení
 3. oslobodenie od poplatku v zmysle zákona  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Súvisiace predpisy

 1. zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 2. zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými  úradmi a obcami v platnom znení

Lehota:    na počkanie

 

Upozornenie:

Mestský úrad nevykonáva osvedčenie:

 1. ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 3. ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 4. ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 5. ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 6. ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
 7. listiny, ktoré obsahujú suchú pečať (reliéf) alebo hologram
 8. lekárske správy
 9. zmenky

 

Osoba, ktorej podpis sa overuje, musí byť pri overovaní vždy prítomná, t.j. nemôže ju podpísať iná osoba (napr. splnomocnenec).

Občan, ktorému sa osvedčuje podpis, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom (pasom) alebo cudzinec povolením na pobyt.

Pri osvedčení zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom listiny sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.10.2023, 3:55:14

Počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
takmer jasno 26 °C 14 °C
streda 4. 10. slabý dážď 21/13 °C
štvrtok 5. 10. takmer jasno 21/11 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 21/11 °C

Partneri

BGA

nsk

kultminor

otvorená samospráva

Ister - Granum EGTC

Korona info

korona