Obec Obid

Obec Obid

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 9. 2022

119/2022

Voda do MŠ

20,00 EUR

Ronex - Ronovský Václav, Vörösmartyho 2, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

16. 9. 2022

118/2022

Ozubený remeň do kosačky

48,00 EUR

Ing. Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 072 13 Stretava

Obec Obid

16. 9. 2022

117/2022

Knihy do knižnice

611,80 EUR

Talamon s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda

Obec Obid

16. 9. 2022

116/2022

Skartovač Fellowes LX 85

149,37 EUR

iShops s.r.o., Kočovce 284, 916 31 Kočovce

Obec Obid

16. 9. 2022

115/2022

Dopravné zrkadlo

55,20 EUR

B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava

Obec Obid

16. 9. 2022

114/2022

Toner

42,10 EUR

EasyBag s.r.o., Zámostní 1155/27, 71000 Slezská Ostrava

Obec Obid

16. 9. 2022

113/2022

Knihy do knižnice

425,17 EUR

CITERA Kft., Garay tér 20, 1076 Budapest

Obec Obid

16. 9. 2022

112/2022

Knihy Vinohradnícke obce Slovenska

103,60 EUR

Ing. Milan Bibeň, Kremnická 1, 949 01 Nitra

Obec Obid

16. 9. 2022

111/2022

Kancelárske potreby MŠ

221,06 EUR

CONSI B.L. s.r.o., Komenského 64, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

16. 9. 2022

110/2022

Teplomer chladničkový/mrazničkový ŠJ

75,00 EUR

Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED, Dlhá ulica 95, 010 09 Žilina

Obec Obid

16. 9. 2022

109/2022

Dodávka a montáž zatváračov dverí v bytovom dome Hlboká 28

300,00 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

16. 9. 2022

108/2022

Predplatné Vasárnap do knižnice

58,90 EUR

DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava

Obec Obid

16. 9. 2022

107/2022

Náhradný diel

30,61 EUR

ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o., Kodaňská 558/25, 10100 Praha

Obec Obid

16. 9. 2022

106/2022

Bosch vysávač do MŠ

98,08 EUR

Dunajnet s.r.o., Grösslingová 4, 81109 Bratislava

Obec Obid

16. 9. 2022

105/2022

Vývoz fekálií z OcÚ

86,40 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

16. 9. 2022

104/2022

Tlačivá do MŠ

72,17 EUR

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava

Obec Obid

16. 9. 2022

103/2022

Fontánový set pre čerpadlá

11,74 EUR

INVITAL aqua s.r.o., Opavská 397, 74741 Hradec nad Moravicí

Obec Obid

16. 9. 2022

102/2022

Dekontaminácia chladiaceho zariadenia - cintorín

80,00 EUR

Mário Fejér PETINA, Šamborska 17, 040 01 Košice – mestská časť Kavečany

Obec Obid

16. 9. 2022

101/2022

Knihy do knižnice

405,30 EUR

Talamon s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda

Obec Obid

16. 9. 2022

100/2022

Bavlnená taška s rúčkou - knižnica

30,60 EUR

ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina

Obec Obid

16. 9. 2022

99/2022

Náhradné diely

30,18 EUR

zatechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Obec Obid

16. 9. 2022

98/2022

Náhradný diel

10,40 EUR

zatechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Obec Obid

16. 9. 2022

97/2022

Toner

55,15 EUR

EasyBag s.r.o., Zámostní 1155/27, 71000 Slezská Ostrava

Obec Obid

16. 9. 2022

96/2022

Knihy do knižnice

431,14 EUR

Libri-Bookline Zrt., Nyugati tér 1, 1066 Budapest

Obec Obid

16. 9. 2022

95/2022

Toner

64,80 EUR

OPC Europe s.r.o., Dunajské nábrežie 2557/28, 945 01 Komárno

Obec Obid

16. 9. 2022

94/2022

Náhradný diel

35,15 EUR

TERROTECH s.r.o., Malý Ostrov 62, 946 03 Dedina Mládeže

Obec Obid

16. 9. 2022

93/2022

Vývoz fekálií z MŠ

100,00 EUR

Benjamin Šlosiar, Dolnosecká 714/27, 943 52 Mužla

Obec Obid

16. 9. 2022

92/2022

Náhradný diel

16,87 EUR

Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Obid

16. 9. 2022

91/2022

Toner MŠ

25,60 EUR

Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice

Obec Obid

16. 9. 2022

90/2022

Obnova kvalifikovaného mandátneho certifikátu

23,88 EUR

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Obec Obid

16. 9. 2022

89/2022

Fyzická ochrana - Deň obce

345,60 EUR

SBS EuroSecurity s.r.o., Sv. Štefana 79, 943 06 Štúrovo

Obec Obid

16. 9. 2022

88/2022

Ozvučenie, osvetlenie na Deň obce

600,00 EUR

Tomáš Tóth - THT SOUND, Iža 411, 946 39 Iža

Obec Obid

16. 9. 2022

87/2022

Prenájom skákacích hradov

320,00 EUR

KATAMAMA 66. Kft., Diófa utca 22, 2523 Sárisáp

Obec Obid

16. 9. 2022

86/2022

Betónové kvetináče s výsadbou - Oddychová zóna

893,89 EUR

JERO80 s.r.o., Železničný rad 43, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

16. 9. 2022

85/2022

Solárna fontána - čerpadlo

90,99 EUR

ECO PRODUKT s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka

Obec Obid

16. 9. 2022

84/2022

Kancelárske potreby

151,66 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o, Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce

Obec Obid

16. 9. 2022

83/2022

Kancelárske potreby

327,84 EUR

OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 82105 Bratislava

Obec Obid

16. 9. 2022

82/2022

Polokošeľa s vyšívaním logom

53,40 EUR

Adriena Ballová, SNP 237/149, 937 01 Želiezovce

Obec Obid

16. 9. 2022

81/2022

Stravné lístky 200 ks á 4,80 €

975,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Obid

31. 8. 2022

80/2022

Pracovné odevy

322,47 EUR

Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca

Obec Obid

31. 8. 2022

79/2022

Objednávam u Vás 120 ton vyfrézovaného asfaltu pochádzajúceho z cesty II. triedy č. 509 na úpravu ce

1 008,00 EUR

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nové Zámky

Obec Obid

31. 8. 2022

78/2022

Kladivo Bosch

56,31 EUR

OSCOM TRADING s.r.ol, Těchonín 11, 56166 Těchonín

Obec Obid

31. 8. 2022

77/2022

Náhradné diely - VW Transporter

84,03 EUR

Štefan Ďurko Autodiely, Námestie slobody 1, 020 61 Lednické Rovne

Obec Obid

31. 8. 2022

76/2022

Náhradné diely

72,50 EUR

Jevčik Michal, Komarovce 123, 073 01 Sobrance

Obec Obid

31. 8. 2022

75/2022

Fontána na oddychovú zónu

289,11 EUR

Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka

Obec Obid

31. 8. 2022

74/2022

Zalman zdroj

51,04 EUR

Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava

Obec Obid

31. 8. 2022

73/2022

Trávnikový koberec na oddychovú zónu

4 681,00 EUR

Roland Jeremiaš, Železničný rad 1537/43, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

72/2022

Doplnenie verejného osvetlenia - Oddychová zóna

763,92 EUR

TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Obec Obid

31. 8. 2022

71/2022

Filter

50,60 EUR

Štefan Ďurko Autodiely, Námestie slobody 1, 020 61 Lednické Rovne

Obec Obid

31. 8. 2022

70/2022

Polokošeľa s vyšívaným logom

84,84 EUR

Adriena Ballová, SNP 237/149, 937 01 Želiezovce

Obec Obid

31. 8. 2022

69/2022

Vývoz fekálií z MŠ

100,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

31. 8. 2022

68/2022

Kartografické práce na TM katastra obce

546,00 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Obec Obid

31. 8. 2022

67/2022

Knihy do knižnice

111,33 EUR

Tóthágas Plusz Kft., Perényi Zs. utca 15, 1047 Budapest

Obec Obid

31. 8. 2022

66/2022

Knihy

100,00 EUR

Rozália Balla, Eötvösova ul. 2512/43, 945 01 Komárno

Obec Obid

31. 8. 2022

65/2022

Pracovné vybavenie

62,44 EUR

VERCAJCH CENTRUM, spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen

Obec Obid

31. 8. 2022

64/2022

CD Szunyog Zsuzsa: Volt egy kertem

14,30 EUR

Mgr. Zuzana Tubaová, Hlaváčikova 25, 84105 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

63/2022

Čiestenie a dezinfekcia klimatizačných zariadení

250,00 EUR

iDeal KLIMA s.r.o., Mužla 1225, 943 52 Mužla

Obec Obid

31. 8. 2022

62/2022

Výkopové práce Dolnosecká 40

330,00 EUR

Tibor Silló, Čapášska 3791/22, 943 04 Obid

Obec Obid

31. 8. 2022

61/2022

Voda do MŠ

20,00 EUR

Ronex - Ronovský Václav, Vörösmartyho 2, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

60/2022

Náhradné diely do kosačky

23,08 EUR

zatechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Obec Obid

31. 8. 2022

59/2022

Mimozáručná oprava VO

388,20 EUR

TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Obec Obid

31. 8. 2022

58/2022

Náhradný diel do kosačky

17,18 EUR

zatechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Obec Obid

31. 8. 2022

57/2022

Náhradný diel do kosačky

11,91 EUR

zatechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Obec Obid

31. 8. 2022

56/2022

Náhradné diely do kosačky

57,70 EUR

ŠIVINET s.r.o., L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany

Obec Obid

31. 8. 2022

55/2022

Dopravná značka: Daj prednosť v jazde,Zákaz státia

152,59 EUR

B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

54/2022

Žumpa stojatá

708,00 EUR

REMONTplast - Igor Šemelák, Nový Slivaš 791/11, 951 48 Jarok

Obec Obid

31. 8. 2022

53/2022

Toner

151,60 EUR

TINTA s.r.o., Tichá 4295/13, 917 05 Trnava

Obec Obid

31. 8. 2022

52/2022

Vypracovanie PD prípojky vody

280,00 EUR

Ing. František Zahovay, Námestie slobody 10, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

51/2022

Rýchlorozkladací nožnicový stan

280,00 EUR

MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Obid

31. 8. 2022

50/2022

Nápis s erbom obce

309,00 EUR

Next group s.r.o., Riazanská 66/A, 83103 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

49/2022

Toner

33,37 EUR

EasyBag s.r.o., Zámostní 1155/27, 71000 Slezská Ostrava

Obec Obid

31. 8. 2022

48/2022

Vyjadrenie Dolnosecká 40

30,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obec Obid

31. 8. 2022

47/2022

Výkopové práce Dolnosecká 40

150,00 EUR

Tibor Silló, Čapášska 3791/22, 943 04 Obid

Obec Obid

31. 8. 2022

46/2022

Knihy do knižnice

21,88 EUR

Libri-Bookline Zrt., Nyugati tér 1, 1066 Budapest

Obec Obid

31. 8. 2022

45/2022

Kancelárske potreby

132,08 EUR

Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108, 83101 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

44/2022

Kniha

54,22 EUR

Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder

Obec Obid

31. 8. 2022

43/2022

Náhradné diely

100,60 EUR

Trust-sk s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad

Obec Obid

31. 8. 2022

42/2022

Dopravná tabuľa - Slepá cesta

47,60 EUR

značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Obec Obid

31. 8. 2022

41/2022

Vyjadrenie

96,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

40/2022

Knihy do knižnice

45,93 EUR

Libri-Bookline Zrt., Nyugati tér 1, 1066 Budapest

Obec Obid

31. 8. 2022

39/2022

Chladiaca vitrína Snaige CD35DM-S300CD

670,10 EUR

Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13, 810 00 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

38/2022

Vyjadrenie k telekomunikačných zariadení siete

16,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

37/2022

Vnútorná rohožka

50,48 EUR

4Home, a.s., Hvězdova 1073, 14000 Praha 4

Obec Obid

31. 8. 2022

36/2022

Kniha Materiálno-spotrebné normy

89,50 EUR

Jedálne.sk., s.r.o., Pod Bránou 1820/8, 058 01 Spišská Sobota

Obec Obid

31. 8. 2022

35/2022

Úradné preskúšanie vodomeru

206,04 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obec Obid

31. 8. 2022

34/2022

Hotová záclona

111,93 EUR

JIMI Textil s.r.o., Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

33/2022

Vývoz fekálií z OcÚ, KD

86,40 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

31. 8. 2022

32/2022

Toner do knižnice

23,60 EUR

TINTA s.r.o., Tichá 4295/13, 917 05 Trnava

Obec Obid

31. 8. 2022

31/2022

Výmena rozvádzača RVO+doplnenie verejného osvetlenia podľa cenovej ponuky č. 22CP0087

3 558,10 EUR

TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Obec Obid

31. 8. 2022

30/2022

Priemyselný vysávač Bosch + vrecká do vysávača

115,72 EUR

Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava–Nové Mesto

Obec Obid

31. 8. 2022

29/2022

Materiál

6,70 EUR

AMEXX s.r.o., Mužla 37, 943 52 Mužla

Obec Obid

31. 8. 2022

28/2022

Filtre do auta

72,93 EUR

ERING s.r.o., Kračúnovce 292, 087 01 Kračúnovce

Obec Obid

31. 8. 2022

27/2022

Diely na kotle

129,18 EUR

Dílynakotle s.r.o., Dubenec 134, 54455 Dubenec

Obec Obid

31. 8. 2022

26/2022

Tlačivá do knižnice

52,26 EUR

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

25/2022

Bojler MORA EOM 200 PKSM 200 l

299,00 EUR

František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 85101 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

24/2022

Náhradný diel do kosačky

12,59 EUR

Ing. Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 072 13 Stretava

Obec Obid

31. 8. 2022

23/2022

Toner, inštalácia HW

56,00 EUR

Jozef Gabulya - GoComp, 580, 943 57 Kamenín

Obec Obid

31. 8. 2022

22/2022

Hygienické potreby

23,16 EUR

BRAMOS PLUS s.r.o., Bartókova 24, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

21/2022

Náhradné diely do kosačky

40,39 EUR

ŠIVINET s.r.o., L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany

Obec Obid

31. 8. 2022

20/2022

Materiál do MŠ - Projekt Múdre hranie II.

500,00 EUR

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Ťahanovc

Obec Obid

31. 8. 2022

19/2022

Knihy Žijeme zodpovedne?

40,20 EUR

Barecz & Conrad Media s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

18/2022

Voda do MŠ

20,00 EUR

Ronex - Ronovský Václav, Vörösmartyho 2, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

17/2022

Knihy do knižnice

8,18 EUR

Antikvárium.hu Kft., Makai út 29, 6771 Szeged

Obec Obid

31. 8. 2022

16/2022

Knihy do knižnice

265,09 EUR

Libri-Bookline Zrt., Nyugati tér 1, 1066 Budapest

Obec Obid

31. 8. 2022

15/2022

Revízia plynových zariadení

314,00 EUR

Antal Arpád, 11, 935 31 Vyšné nad Hronom

Obec Obid

31. 8. 2022

14/2022

Trezor digitálny

134,59 EUR

GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtureň - Roveň

Obec Obid

31. 8. 2022

13/2022

Knihy do knižnice

33,93 EUR

Libri-Bookline Zrt., Nyugati tér 1, 1066 Budapest

Obec Obid

31. 8. 2022

12/2022

Náhradné diely pre STIHL

30,92 EUR

zatechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Obec Obid

31. 8. 2022

11/2022

Náhradné diely pre Stihl

28,56 EUR

ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o., Kodaňská 558/25, 10100 Praha

Obec Obid

31. 8. 2022

10/2022

Vývoz fekálií z materskej školy

50,00 EUR

Benjamin Šlosiar, Dolnosecká 714/27, 943 52 Mužla

Obec Obid

31. 8. 2022

9/2022

Výroba kostýmov na drevené bábky

220,00 EUR

Norbert Becse, Bartókova 3, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

8/2022

Futbalová sieť

86,80 EUR

Luxsol s.r.o., Račianska 1571/66, 83102 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Obec Obid

31. 8. 2022

7/2022

Papierové utierky

36,22 EUR

BRAMOS PLUS s.r.o., Bartókova 24, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

31. 8. 2022

6/2022

Toner, inštalácia HW

229,90 EUR

Jozef Gabulya - GoComp, 580, 943 57 Kamenín

Obec Obid

31. 8. 2022

5/2022

Stravné lístky

1 944,62 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Obid

31. 8. 2022

4/2022

Infračervená fotobunka na bránu

15,60 EUR

MARGARETKA PO, s.r.o., Dúbravská 89, 080 01 Prešov

Obec Obid

31. 8. 2022

3/2022

Toner

51,30 EUR

TINTA s.r.o., Tichá 4295/13, 917 05 Trnava

Obec Obid

31. 8. 2022

2/2022

Kancelársky papier

100,31 EUR

Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108, 83101 Bratislava

Obec Obid

31. 8. 2022

1/2022

Darčekové poukážky

800,00 EUR

Mgr. Carmen Šipková, Hlavná 57, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

21. 12. 2021

O2021/37

TYVEK id. náramky, 6 000 ks

150,00 EUR

Euroko, spol. s r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany

Obec Obid

21. 12. 2021

O2021/36

Pracovná doska do MŠ ŠJ

180,00 EUR

BAGI WOOD s.r.o., Kamenný Most 109, 943 58 Kamenný Most

Obec Obid

3. 12. 2021

O2021/35

Objednávame si u Vás testy na COVID-19

420,00 EUR

Mgr. Carmen Šipková, Hlavná 57, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

29. 11. 2021

O2021/34

Objednávame si u Vás dvere podľa cenovej ponuky zo dňa 29.11.2021

2 282,00 EUR

Tibor Lengyel, Hasičská 8, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

26. 11. 2021

O2021/33

Plastová nádoba na odpad, žltá, 63 ks

1 648,08 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Obid

25. 11. 2021

O2021/32

Plastová nádoba na odpad, žltá, 320 ks, na KO 20ks

7 740,00 EUR

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Obid

22. 11. 2021

O2021/31

Závlahový materiál pre závlahu parku v obci Obid

3 050,00 EUR

JERO80 s.r.o., Železničný rad 43, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

22. 11. 2021

O2021/30

Nábytok do MŠ

1 644,00 EUR

BAGI WOOD s.r.o., Kamenný Most 109, 943 58 Kamenný Most

Obec Obid

19. 11. 2021

O2021/29

Materiál na OZ a do MŠ

2 512,80 EUR

G-ROOF s.r.o., Mikszáthova 54, 943 04 Obid

Obec Obid

18. 11. 2021

O2021/28

Kostýmy

404,76 EUR

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Ťahanovc

Obec Obid

11. 11. 2021

O2021/27

Posypová soľ

16,50 EUR

Gabriel Pasztorek - PGchem, Lúčna 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Obid

5. 11. 2021

O2021/26

Dopravná tabuľa - Daj prednosť v jazde

128,40 EUR

značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Obec Obid

5. 11. 2021

O2021/25

Montáž a zapojenie vianočných svetiel

3 988,20 EUR

TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Obec Obid

5. 11. 2021

O2021/24

Stravné lístky

1 458,77 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Obid

3. 11. 2021

O2021/23

Vývoz fekálii v MŠ

50,00 EUR

Benjamin Šlosiar, Dolnosecká 714/27, 943 52 Mužla

Obec Obid

29. 10. 2021

O2021/22

Hygienické vreckovy - 3 kartóny

12,48 EUR

Convertis, s.r.o., Železničný rad 2, 94302 Štúrovo

Obec Obid

28. 10. 2021

O2021/21

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov z parcely č. 894/1 - futbalové ihrisko

387,00 EUR

Silvia Hrmová, Bartókova 12, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

28. 10. 2021

O2021/20

Vytýčenie pozemkov s účelom na osadenie tabúľ na cyklotrase popri chránenom vtáčom území

265,00 EUR

Silvia Hrmová, Bartókova 12, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

28. 10. 2021

O2021/19

Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy z Environmentálneho fondu, projekt: Predchádzanie vznik

350,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Obec Obid

28. 10. 2021

O2021/18

Objednávka za betónovanie 6 ks náučných tabúľ na cyklotrase popri chránenom vtáčom území

390,00 EUR

G-ROOF s.r.o., Mikszáthova 54, 943 04 Obid

Obec Obid

28. 9. 2021

O2021/17

Objednávame si u Vás rekonštrukciu oplotenia pri MŠ

3 402,12 EUR

Slovakia - Work, s.r.o., Puškinova 5, 943 04 Obid

Obec Obid

14. 9. 2021

O2021/16

Objednávame si u Vás 3 druhy outdoorových fitness zariadení

1 890,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/15

Objednávka rekonštrukcie budovy na Oddychovej zóne podľa cenovej ponuky č. 07062021

12 140,27 EUR

Marián Kajan, Chľaba 323, 943 65 Chľaba

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/14

Objednávka na výrobu a dodanie náučných tabúl pre chránené vtáčie územie

4 192,56 EUR

DANSTA s.r.o., Urmince 441, 956 02 Urmince

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/13

Obj. na obnovu kvailifikov. mandátneho certifikátu

23,88 EUR

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/12

Vchodové dvere 2ks-oddychová zóna Okno 2ks - oddychová zóna

1 700,00 EUR

Tibor Lengyel, Hasičská 8, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/11

Interierové dvere 3ks-oddychová zóna

420,00 EUR

Tibor Lengyel, Hasičská 8, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/10

38 ks predĺžených výložníkov

3 922,08 EUR

TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/9

Výmena 2 ks drevených stožiarov za oceľové

1 999,10 EUR

TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/8

Montáž klimatizačnej jednotky

742,01 EUR

SVET technológií s.r.o., Osadná 2, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/7

Montáž klimatizačnej jednotky

650,00 EUR

iDeal KLIMA s.r.o., Mužla 1225, 943 52 Mužla

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/6

Objednávka na osvedč.knihy na overenie podpisu

45,00 EUR

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 56, 925 41 Kráľov Brod

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/5

Potvrdenky-potvrdenie o pobyte

14,30 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/4

Vypracovanie projektovej dokumnetácie " Obid-splašková kanalizáca"

17 388,00 EUR

ProBo,s.r.o., Partizánska 17, 911 01 Trenčín

Obec Obid

3. 9. 2021

O2021/3

Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na verejné osvetlenie

350,00 EUR

Ing. Gabriel Radošicky, Mužla 562, 943 52 Mužla

Obec Obid

22. 3. 2021

O2021/2

Oprava chladiaceho boxu-cintorín

0,00 EUR

Zoltán Ulahel COLDEX, Komenského 287/105, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2021/1

Odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení

0,00 EUR

Antal Arpád, 11, 935 31 Vyšné nad Hronom

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/24

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/23

Vývoz fekálií na adrese:Kráľa Štefana 57-OcÚ

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/22

Montáž prípojky studenje vody v oddychovej zóne

0,00 EUR

Peter Páldi, Hornosecká 105, 943 04 Obid

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/21

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/20

Strava pre dobrovoľnikov na celoplošné testovanie (31.10.2020- 01.11.2020) Obedy 16ks, 1.večera 16ks

0,00 EUR

MIRATTI reštaurant, Sv. Štefana 2, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/19

Vývoz fekálii v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/18

Zameranie stavby-parc. č. 308/2-kaplnka

0,00 EUR

Silvia Hrmová, Bartókova 12, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/17

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/16

Vývoz fekálií na adrese Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/15

Program - mapy VKÚ

985,92 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/14

Vývoz fekálií na adrese Hlboká 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/13

Uloženie komunálneho odpadu

0,00 EUR

Obec Bajtava, Bajtava 86, 943 65 Bajtava

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/12

Vývoz fekálii na adrese Hlboká 22/A

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/11

Uloženie komun. zmesového a veĺkoobjemného odpadu

0,00 EUR

Obec Bajtava, Bajtava 86, 943 65 Bajtava

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/10

Vývoz fekálií na adrese Hlboká 28/A

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/9

Vývoz fekálií na adrese Kr. Štefana 32(pošta), Kr.Štefana 57(OcÚ)

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/8

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/7

Zemné práce v rozahu 4 hodiny.

120,00 EUR

Martin Krupica, Madáchova 26, 943 60 Nána

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/6

6ks obedov a večerí pre členov komisie pre voľby do NRSR dňa 29.02.2020

0,00 EUR

MIRATTI reštaurant, Sv. Štefana 2, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/5

Vyhotovenie geo plánu na zemeranie stavby

257,00 EUR

Silvia Hrmová, Bartókova 12, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/4

Odb. prehliadka plynového zariadenia Odb. prehliadka tlakových nádob-vonkajšia Vnút. prehl.tlak.nád.

384,00 EUR

Antal Arpád, 11, 935 31 Vyšné nad Hronom

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/3

2 ks plechových tabúľ- pohrebisko

0,00 EUR

Ladislav Gubrica - AVS-ELEKTRO, Bartókova 1, 943 06 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/2

7 kusov plechových tabúľ-"zákaz vynášsania smetí"

0,00 EUR

Ladislav Gubrica - AVS-ELEKTRO, Bartókova 1, 943 06 Štúrovo

Obec Obid

22. 3. 2021

O2020/1

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/41

Preprava osôb dňa 18.12.2019 Obid-Chľaba a späť.

100,00 EUR

Dezider Slamka-ANDY TRANS, Jesenského 68, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/40

Vývoz fekálíí v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/39

Odvoz kont. s veľkoobj. odp. na skladku v Bajtave

624,00 EUR

x ATS IMPEX s.r.o., Remeselnícka, 943 04 Obid

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/38

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/37

Uloženie komun. zmesového a veľkoobjemného odpadu

0,00 EUR

Obec Bajtava, Bajtava 86, 943 65 Bajtava

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/36

Uloženie komunálneho odpadu zo dňa 30.10.2019

0,00 EUR

Obec Bajtava, Bajtava 86, 943 65 Bajtava

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/35

Uskladnenie komunálneho odpadu zo dňa 23.10.2019

0,00 EUR

Obec Bajtava, Bajtava 86, 943 65 Bajtava

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/34

Týždenník Vasárnap č. 44 v počte 360 kusov. Je dohodnutá 40% zľava.

259,20 EUR

DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/33

Dodávka dopravných značiek

571,62 EUR

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nové Zámky

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/32

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

19. 2. 2020

O2019/30

Vývo z fekálii v byt.domoch Hlboká 28/A

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/31

1. Zemné práce-odádzanie vody na Rybárskej ulici 2.Úprava cesty-Lapošská ulica

150,00 EUR

Tibor Silló, Čapášska 3791/22, 943 04 Obid

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/29

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/28

Lezecké a šplhacie prvky-pre MŠ

1 512,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/27

Kompletné detské ihrisko

13 377,00 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/26

Vypracovanie programu odpadoveho hosp.2016-2020 Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadom

240,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 117, 061 01 Spišská Stará Ves

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/25

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká 28/A, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/24

Úprava poľnej cesty

120,00 EUR

Tibor Silló, Čapášska 3791/22, 943 04 Obid

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/23

Knihy pre knižnicu

300,00 EUR

KNIHY-GRAMO-KÖNYVEK, Hlavná, 943 01 Štúrovo

Obec Obid

7. 11. 2019

O2019/22

Vývoz fekálií v bytových domoch Hlboká28/A, 28/B, 28/C

0,00 EUR

Zsolt Bóna, 645, 946 34 Bátorove Kosihy

Obec Obid

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dátum a čas

Dnes je piatok, 7.10.2022, 0:41:13

Počasie

dnes, štvrtok 6. 10. 2022
oblačno 21 °C 10 °C
piatok 7. 10. polojasno 21/12 °C
sobota 8. 10. zamračené 20/12 °C
nedeľa 9. 10. jasná obloha 19/11 °C

Partneri

BGA

nsk

kultminor

otvorená samospráva

Korona info

korona